Ellingsen er spesialist innen patentrådgivning, og rådgir norske og internasjonale klienter innen blant annet energi, havbruk, IT og digital innovasjon, skriver BAHR på egen hjemmeside.