Han vil være sentral i videreutviklingen av vår allerede sterke kompetanse innenfor teknologi, digitalisering, og fornybar energi.