Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal - og moderniseringsdepartementet, og vil i DLA Piper være tilknyttet våre eiendomsavdeling med spesielt fokus på plan og bygg.