Rød har arbeidet som advokat i advokatene Strømme & Rød og senere Borgen Advokatar siden 2013. Før det var hun politiadvokat ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i 11 år. Hun har også bakgrunn fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Justisdepartementet, skatteetaten og har vært konfliktrådsleder. Hun er fast bistandsadvokat ved Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett, og er medlem av advokatforeningens bistandsadvokatutvalg.