Rui Jørgensen vil hovedsakelig arbeide innenfor ulike kontraktsrettslige områder, herunder entreprise og fast eiendom, selskapsrett og personvern.