Arvesen arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arveplanlegging, skifterett, foreldrekonflikter og straffesaker. Hun har bakgrunn både fra politiet og som dommer, og er i dag fast forsvarer for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.