Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe, og har særlig erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene. Hun har tidligere jobbet med innkjøpstjenester ved Departementenes servicesenter.