Han vil med øvrige advokater i teamet for plan- og bygningsrett utgjøre et ledende kompetansesenter for eiendomsutviklere.