Han har mye erfaring med plan- og bygningsrettens bestemmelser og krav knyttet til søknad- og ansvarsretter, og skrev sin masteroppgave om forholdet mellom negative servitutter og reguleringsplaner.