Knoph kommer fra Sweco og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett samt forvaltningsrett. Han har også omfattende erfaring med bruk av arealplaner som ansvarlig søker i byggesaker.