Han har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig komplekse saker for alle domstolinstanser.

Myhr Nilsen er også en strategisk samtalepartner for en rekke selskaper, spesielt innen regional leverandørindustri og har som følge av dette lang erfaring fra styrearbeid. I tiden fremover vil Erik ha et spesielt fokus inn mot arbeidsrett, kontraktsrett, styreansvar og erstatning.