Han har fra tidligere internasjonal erfaring fra advokatkontorer i Shanghai og Singapore, hvor han over en lengre periode arbeidet med løpende rådgivning til bedrifter i etableringsfase, joint ventures, kjøp/salg/restrukturering av virksomhet, finansiering, handel/distribusjon, fabrikasjons- og byggeprosjekter.