Hovedoppgavene består av å forberede vedtak, følge opp medlemmer og avklare rettsregler.