Hun kommer fra stilling som utreder i Høyesterett. Tidligere har hun vært dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen.