Hun har tidligere arbeidet som skattejurist i Skatt vest, og fikk sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2014.