Han skal jobbe innenfor kjøp- bolig, strafferett og utlendingsrett.