LIGL advokater AS er et forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo og Stavanger. LIGL skal bidra til å endre advokatbransjen ved bruk av en egenutviklet advokatrobot (Ida™), en helt ny måte å tenke arbeidsmiljø på gjennom bruk av ROWE-modell og ved å fjerne den tradisjonelle partnermodellen. Målet er at våre advokater skal få mer tid til å jobbe med fag og strategier, å gi våre advokater full frihet til å utføre jobben hvor og når man måtte ønske, og å sikre firmaet en effektiv og profesjonell ledelse.