Jørner er spesialist innen selskapsrett, entreprise, insolvens og restrukturering, og bistår jevnlig klienter med transaksjoner, prosedyre og tvisteløsning innenfor disse og tilknyttede fagområder.

Han oppnevnes jevnlig som bostyrer for konkursbo i Oslo.