Ellingsen jobber med tvisteløsning på tvers av Selmers forretningsområder, og rådgivning innen IT-kontrakter og immaterialrett. Han kom fra stilling som dommerfullmektig i Oslo tingrett, og er tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor.