Solem Neraker er tilknyttet avdelingen Corporate Tax og faggruppen Global Compliance Management Services, hvor han særlig skal bistå utenlandske klienter med skatterettslige spørsmål om vurdering av skatteplikt og internprising. Solem Neraker kom fra stilling som seniorskattejurist i Skatt øst, og har tidligere jobbet med skatterett i Advanced Solutions AS i Sandnes.