Stene-Slotte kom til Thommessen rett fra studiet, og har siden vært tilknyttet teamet for bank, finans, insolvens og restrukturering.