Han har betydelig erfaring som prosedyreadvokat og har ført saker for de alminnelige domstoler, Arbeidsretten og EFTA-domstolen. Frode foreleser jevnlig på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS) i emner innenfor arbeidsrett og pensjon. Frode har erfaring som politifullmektig og –advokat, advokat i NHO i 8 år og advokat i Thommessen.