Støle har siden den gang vært dommerfullmektig, partner i Kluge, og siden 2014 tingrettsdommer i Oslo tingrett. Firmaet, som heter 1,5, er oppkalt etter 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.