Engebretsen ble fast advokat i 2011, etter å ha hatt permisjon som dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal tingrett fra 2010 – 2011. Han har vært senioradvokat i Wiersholm siden 2015. Han arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og institusjoner innenfor granskning, compliance og virksomhetsstyring.