I 2018 og 2019 ledet han arbeidet med å revidere IKT Norge sine standardavtaler og han var medlem i referansegruppen for DIFI som gjennomførte revisjonen av Statens Standardavtaler. Årnes har bistått i en rekke tvistesaker, både voldgiftssaker og saker for de ordinære domstoler.