Bjurling har særlig erfaring med familie-, arv- og skifterett, alminnelig forretningsjus, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og tvisteløsning/prosedyre.