Han arbeider hovedsakelig med entrepriserett, alminnelig kontraktsrett og sivilrettslig prosedyre