Bratvold har tilbragt det meste av de siste sju årene i Kyllingstad Kleveland, og var før det legal counsel for BW Offshore Norway.