Hennes spesialområde er skatt og naturlig tilgrensende fagområder, og hun jobber bredt med saker som gjelder alt fra veiledning og rådgivning innenfor selskapsskatt, merverdiavgift, personskatt, internasjonal skatt (skatteavtaler) til å bistå personer og selskap i kompliserte kontrollsaker som involverer tilleggsskatt eller straff.