Hennes kompetanseområde er skatterett, merverdiavgift, selskapsrett og økonomisk kriminalitet/skattesvik.