Kjølberg har lang og omfattende prosedyreerfaring både for offentlige og private klienter. Hun arbeider også med andre fagområder, som arbeidsrett, alminnelig forvaltningsrett og strafferett, herunder som bistandsadvokat og er sensor ved mastergradsstudiet ved UIO. Kjølberg har utgitt boken Barnefordelingstvister (Fagbokforlaget 2006).