Han er en solid prosedyreadvokat og bl.a. fikk han før jul avklart i en kjennelse fra Høyesterett frist for foreldelse for pengekrav fastsatt ved dom.