Westad jobber i hovedsak med rettsområdene energi- og vassdragsrett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett.