I tillegg til sine år som advokat i Bryn Aarflot har Tysnes Kaasin tilbrakt nesten ti år som internadvokat i Cisco Systems. Tysnes Kaasin representerer i dag noen av verdens største rettighetshavere i en rekke sektorer – blant annet telekom – med strategisk rådgivning, utarbeidelse og fremforhandling av alle typer IP-relaterte avtaler, samt konflikt- og tvisteløsningssaker. Han har erfaring med håndtering av store internasjonale varemerkeporteføljer, og bistår også oppstartsselskaper og mindre foretak innenfor alle IP-relaterte områder.