Halvor har bred erfaring innen bank- og finanssektoren og bistår norske og internasjonale klienter med prosjektfinansieringer, selskapsfinansieringer, obligasjonsfinansieringer, oppkjøpsfinansieringer og lignende fremmedkapitaltransaksjoner.