Norum har spesialkompetanse på forsikring, inkludert skadeforsikring, personforsikring og internasjonal forsikring. Hun rådgir om regulatoriske spørsmål og har bred erfaring innen erstatningsrett samt generell tvisteløsning og prosedyre. Hun er også Generalagent for Lloyd’s i Norge.