Hanne kommer fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og arbeider hovedsakelig med rådgivning, prosedyre og tvisteløsning, entrepriserett, bustadoppføring, alminnelig kontrakts- og avtalerett, samt rådgiverkontrakter.