Linaker arbeider bredt men særlig med familie- og arverett, strafferett og kjøps- og forbrukerrett.