Han ble fast advokat i Wiersholm i 2011 og senioradvokat i 2014, og har både norsk og amerikansk advokatbevilling (New York). Hans Augun Parmanns kjernekompetanse er innen prosedyre, tvisteløsning og kontraktsrett, særlig tvisteløsning innenfor entrepriserett (on- og offshore).