Benth arbeider hovedsakelig med selskapsrett, herunder kjøp, salg og strukturering av selskaper (fusjon/fisjon/omdanning) samt kontraktsrett, fast eiendom og eiendomsoppgjør.