Akademikerprisen deles ut av fagforeningen Akademikerne, som er den hovedorganisasjonen som blant andre huser Juristforbundet. Prisen er siden 2008 gitt til personer som har «utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling». Graver er den andre juristen som får prisen. Den første var Anine Kierulf i 2015.