Fosse har særlig erfaring med anskaffelsesprosesser, prosjektgjennomføring og tvistehåndtering i bygg- og anleggsbransjen, og har lang erfaring som prosedyreadvokat i alle instanser.