Sommernes arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger, konkurs, arv og skifte samt tvisteløsning.