Haroon har erfaring som advokatfullmektig både i Arntzen de Besche og i BAHR, der han hovedsakelig har jobbet med arbeidsrett.