Sandnes er spesialist på arbeidsrett, og representerer hovedsakelig arbeidsgivere. Han ble partner i Arntzen de Besche i 2014, etter 7 år i Thommessen og 4 år i NHO.