Solberg har lang erfaring innen personskaderett, med spesialfelt i pasientskaderett. Han er blant landets ledende prosedyreadvokater på pasientskaderettsfeltet.