Hun bistår jevnlig både private og offentlige virksomheter med løpende rådgivning av ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Abrahamsen har også en omfattende prosedyreerfaring innenfor flere rettsområder, og er sentral i Grettes satsning innenfor disse områdene.