Hun er tilknyttet firmaets Corporate og M&A avdeling, og arbeider primært med fusjoner og oppkjøp, samt generelle selskapsrettslige forhold.