Aune har åtte års erfaring som advokat og 15 år som forsker ved juridisk fakultet i Oslo, der hun fremdeles har en deltidsstilling som førsteamanuensis i utdanningsrett. Aune er medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk på arbeidsrett, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker. Hun har ledet flere utredningsoppdrag, blant annet utvalget som i februar leverte en NOU om ny universitets- og høyskolelov.