Lundestad kommer fra DNB. Der har han blant annet vært seksjonsleder for Tvisteløsning og seksjonsleder for Storkunder. Han var prosessfullmektig for DNB i gruppesøksmålet fra Forbrukerrådet.

Han har tidligere vært i advokatfirmaet BAHR, domstolene og politiet.